Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 27 października 2010 zadecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na obecnym poziomie czyli 3,50%. Natomiast stopa procentowa rezerwy obowiązkowej została podwyższona z 3% do 3,50% co wejdzie w życie od 31 grudnia 2010, może to być zapowiedzią wzrostu głównej stopy procentowej NBP w najbliższych miesiącach.

Rada pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie tłumaczy niską presją inflacyjną w polskiej gospodarce, spodziewanym napływem kapitału do Polski i rynków wschodzących, wzrostem PKB w Polsce i utrzymującą się recesją na rynkach zachodnich.

Poziom inflacji w najbliższych latach powinien kształtować się następująco:

  • w 2010 - 2,4-2,6%
  • w 2011 - 2,5-3,5%
  • w 2012 - 2,4-3,7%

Tempo wzrostu PKB Polski w najbliższych latach prognozuje się na:

  • w 2010 - 3,3-3,7%
  • w 2011 - 3,3-5,5%
  • w 2012 - 2,8-5,5%
Następne posiedzenie RPP odbędzie się w listopadzie 17 oraz 22-23 XI 2010.