Rekomendacja S II obowiązująca w pełni od 1 lipca 2009, umożliwiająca m.in spłatę kredytów walutowych bezpośrednio w danej walucie np. frankach szwajcarskich lub euro z ominięciem tzw. spreadu walutowego nakładanego przez Bank. Spread walutowy to różnica między kursem kupna i kursem sprzedaży walut, na której banki zarabiają. Sądzono że wejście w życie rekomendacji S II spowoduje spłatę kredytów bezpośrednio w danej walucie zakupionej np. w kantorze jednak okazało się, że nie wiele osób tak robi. Generalnie np. w Lucas Bank praktycznie nikt nie zdecydował się na wpłatę waluty w Banku a w przypadku Millennium Bank jest to prawie 5% wszystkich klientów posiadających kredyty walutowe i ten bank ma największy odsetek klientów omijających spread walutowy banku.