System bankowości internetowej dostępny jest na platformie https://bps25.pl. Klienci posiadający konta internetowe w pakietach typu:

  • Pakiet Młodzieżowy
  • Pakiet Standardowy
  • Pakiet Aktywny
  • Pakiet Prestiżowy

mogą korzystać z obsługi konta przez Internet. Wszystkie konta osobiste są darmowe, tak jak i przelewy internetowe, wydanie karty debetowej i aktywacja bankowości internetowej.

Bank Polskiej Spółdzielczości powstał po połączeniu 5 banków spółdzielczych, obecnie BPS posiada szeroką ofertę usług bankowych oraz wiele placówek i oddziałów na terenie całego kraju. Bank Polskiej Spółdzielczości oferuje kredyty zarówno osobom indywidualnych jak i przedsiębiorcom. Oferta kredytów dla firm została podzielona na 4 kategorie kredytów.

Wśród nich wyróżniamy:

·         Kredyty na szybko

·         Kredyty obrotowe

·         Kredyty inwestycyjne

·         Pozostałe produkty bankowe związane z finansowaniem firm

Kredyty na szybko

Debet dopuszczalny jest dobrym rozwiązaniem dla małych firm. Szybkie przyznanie kredytu oraz brak konieczności dokumentowania przeznaczenia wydanych środków sprawia, że rozwiązanie to ma wielu zwolenników. Ponadto odsetki są naliczane wyłącznie od wykorzystanych środków, a nie od przyznanej, górnej granicy debetu na koncie. Przedsiębiorca nie musi również ustanawiać zabezpieczenia na aktywach. Debet nie może przekraczać kwoty 5000zł, natomiast jego spłata musi nastąpić w przeciągu 30 dni od momentu wykorzystania środków. 

Kredyt na dobry początek jest kredytem w rachunku bieżącym stworzonym z myślą o nowopowstających firmach. Uzyskanie kredytu jest bardzo proste, a wszelkie procedury związane z otrzymaniem środków zostały zmniejszone do minimum. Kredytobiorca otrzymuje decyzje o otrzymaniu środków już w przeciągu dwóch dni. Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb, a jego wysokość nie może przekroczyć  50.000zł przy czym bez zabezpieczenia rzeczowego firma może uzyskać maksymalnie 10.000zł. 

Szybka gotówka dla firm to łatwo dostępne środki krótkoterminowe na finansowanie bieżących potrzeb. Firmy mogą uzyskać nawet 150.000zł, kredyt jest pozostawiony na rachunku bieżącym do dyspozycji kredytobiorcy. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem. Kredyt jest udzielany w PLN.

Szybka inwestycja to od 30 tys. do nawet 750tys. zł w przeciągu dwóch dni. Kredyt może zostać przeznaczony na zakup środków trwałych lub spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku. Kredyt jest udzielany w złotych na okres nie dłuższy niż 7 lat. Dużą zaletą oferty BPS jest fakt, iż kredytem tym można sfinansować nawet 100% kosztów inwestycji. Zabezpieczeniem kredytu może być weksle in blanco, nieruchomość, pełnomocnictwo do rachunku bankowego oraz zastaw rejestrowy.

Kredyty obrotowe

Wśród kredytów obrotowych w BPS możemy wyróżnić następujące produkty:

Kredyt w rachunku bieżącym pozwala na finansowanie bieżących potrzeb. Spłata odbywa się za pośrednictwem wpływów na rachunek. Jest to kredyt krótkoterminowy, dlatego też jego spłata nie może przeciągać się dłużej niż na okres 12 miesięcy. Zabezpieczenie kredytu jest ustalane za pośrednictwem indywidualnych ustaleń miedzy dwoma stronami umowy kredytowej.

Kredyt obrotowy podobnie jak kredyt w rachunku zalicza się do grupy kredytów krótkoterminowych. Kredyt ten jest jednak nieodnawialnym źródłem finansowania, co oznacza że po jego wykorzystaniu, kredytobiorcy nie jest automatycznie przyznawany kolejny kredyt jak miało to miejsce w kredycie w rach. bieżącym. Kredyt obrotowy w BPS dostępny jest w następujących walutach PLN, EUR, USD. Spłata odbywa się standardowo w kwartalnych lub miesięcznych ratach, przedsiębiorca może jednak ubiegać się o indywidualny termin spłaty zobowiązania.

Kredyt rewolwingowy jest kredytem odnawialnym, którego wysokość jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości wnioskodawcy. Okres kredytowania nie może przekraczać 3 lat. Kredyt jest dostępny w walucie krajowej jak i również w dwóch walutach obcych EUR i USD

Kredyt płatniczy jest związany z konkretną transakcją, jego warunki są ustalane indywidualnie w zależności od zaistniałej sytuacji. Okres kredytowania nie przekracza 30 dni.

Kredyty inwestycyjne

Wśród kategorii kredytów inwestycyjnych BPS wyróżnia następujące produkty bankowe:

·         Kredyt inwestycyjny

·         Kredyt pomostowy

·         Kredytowa linia hipoteczna

·         Kredyt na zakup papierów wartościowych

·         Kredyt termomodernizacyjny

Tradycyjny kredyt inwestycyjny oferowany przez BPS umożliwia pokrycie kosztów modernizacji, zakupu lub odtworzenia zużytych środków trwałych. Kredyt jest uruchamiany w formie rachunku kredytowego.

·         Okres spłaty zobowiązania max. 10 lat

·         Dostępne waluty PLN, USD, EUR

·         Kredyt do 80% wartości inwestycji

·         Możliwość 2 letniej karencji w spłacie