Alior Bank w swojej ofercie usług bankowych oprócz kredytów czy rachunków bankowych posiada także produkty oszczędnościowe wśród których znajdziemy lokaty terminowe jak i konta oszczędnościowe.

Na ofertę lokat bankowych składa się:

·         Lokata standardowa

·         Lokata „Razem Zyskujesz”

Lokata Standardowa

Lokata Standardowa jest bezpieczną formą lokowania zgromadzonych oszczędności. Lokata ta jest bardzo rozbudowana gdyż umożliwia oszczędzanie w jednej z 5 walut. Klienci mają do wyboru lokaty w walucie krajowej oraz lokaty walutowe. Dostępne waluty obce to CHF, GBP, USD oraz EUR. Klient może uzyskiwać oprocentowanie stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe dotyczy depozytów na okres od 1 do 12 miesięcy, natomiast oprocentowanie zmienne odnosi się do lokat na okres 2 i 3 lat. Osoby zakładające lokatę za pośrednictwem internetu mają również możliwość skorzystania z lokaty 10 dniowej  o stałym oprocentowaniu  na poziomie 2% w skali roku. Odsetki z lokaty naliczane są pod koniec trwania umowy. Oprocentowanie lokat w Alior Bank nie jest zależne od wysokości lokaty lecz od okresu jej trwania oraz waluty w jakiej została założona. Zlikwidowanie lokaty przez terminem skutkuje utraceniem naliczonych odsetek.

Bardzo atrakcyjną propozycją jest lokata na okres 5 miesięcy, w której klient otrzymuje najwyższe możliwie oprocentowanie, które wynosi aż 6,5%. Alior Bank nie stawia ograniczeń pojedynczemu klientowi co do ilości otwartych lokat, każdy może założyć tyle lokat na ile pozwalają mu posiadane środki finansowe. Należy jednak zwrócić uwagę, że minimalna wielkość lokaty w PLN to 1.000zł.

·         oprocentowanie lokat w PLN od 2% do 6,5%

·         lokata dostępna w walutach PLN, USD, EUR, GBP, CHF

·          okres trwania lokaty od 1 do 12 miesięcy, 24 oraz 36 miesięcy

·         minimalna wielkość lokat w walucie krajowej 1.000zł

·          do wyboru lokaty odnawialne i nieodnawialne

Lokatę Standardową w Alior Bank można założyć w placówce banku, oprócz lokaty 10 dniowej oraz przez bankowość internetową (dla posiadaczy konta w Alior Bank)

Lokata „Razem Zyskujesz”

Lokata ta jest połączeniem lokaty z jednym z produktów inwestycyjnych oferowanym przez bank. Z jednej strony Alior Bank oferuje klientom bardzo atrakcyjne oprocentowanie lokat terminowych, z drugiej jednak strony klient musi się zdecydować na zakup jednego z produktów inwestycyjnych. Oferta produktów inwestycyjnych jest bardzo szeroka przez co każdy z klientów może wybrać inwestycję która odpowiada jego preferencją. Listę dostępnych produktów inwestycyjnych możemy odnaleźć tutaj (http://www.aliorbank.pl/pl/klienci_indywidualni/konta_oszczednosciowe/razem_zyskujesz).

Alior Bank w ofercie lokaty „Razem Zyskujesz” oferuje trzy rodzaje lokat różniących się wysokością oprocentowania oraz okresem trwania umowy. Należy zwrócić uwagę, że rezygnacja z zakupionego produktu inwestycyjnego wiąże się z znacznym spadkiem oprocentowania lokat. Dane odnośnie lokat przedstawia poniższa tabela.

Okres trwania umowy

Oprocentowanie w skali roku

Obniżenie oprocentowania w przypadku zerwania lokaty przed terminem

Minimalna wielkość lokaty

2 miesiące

9,5%

o 7 punktów procentowych

1.000 zł

80 dni

15%

o 12,5 punktów procentowych

7 miesięcy

6,5%

o 2,5 punktu procentowego

 

Oferta programu „Razem Zyskujesz” jest ważna do końca 2012 roku z zastrzeżeniem możliwości skrócenia dostępności tej oferty. Lokatę można założyć w każdej placówce banku.