Myśląc o dużej firmie, dobrze prosperującym biznesie, poważaniu na rynku i międzynarodowej renomie, wielu z nas zakłada spółki, otwierając firmę z ojcem, rodzeństwem, czy przyjaciółmi. Jak więc powinno wyglądać takie sprawne założenie działalności? Na jakie kwestie powinniśmy zwrócić uwagę? Co stanowi wartość nadrzędną?

W świecie przedsiębiorczym, mamy wiele rodzajów spółek. Najbardziej znane to: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka cywilna, spółka osobowa, spółka jawna, akcyjna, czy komandytowa. W każdej z jej rodzajów, należy przejść odpowiednie czynności i procedury.

Podpisanie umowy

Zanim jeszcze przejdziemy do rejestracji firmy, jako spółki, nadrzędną kwestią jest sporządzenie umowy w formie pisemnej, która jest obowiązkiem, jaki należy spełnić, choć nie każdy o tym pamięta. Na umowie muszą znaleźć się imiona i nazwiska wspólników, nazwa spółki, forma prawna prowadzenia działalności, adres siedziby firmy, a także przedmiot działalności określony na podstawie PKD. Oczywiście niezbędne są również wszelkie przepisy, prawa i obowiązki, dzięki którym wpływamy na przyszłe zarządzanie firmą. Zawieramy w niej wszelkie najważniejsze postanowienia, które każdy ze wspólników musi zaakceptować i podpisać.

Wizyta u notariusza

Po sporządzeniu umowy, należy powziąć następne kroki i umówić się na wizytę u notariusza, u którego należy dokonać podpisu, który musi zostać potwierdzony notarialnie. Co więcej, w przypadków spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółek osobowych, niezbędne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

KRS- zarejestrowanie firmy

Mając umowę, można przejść do rejestracji spółki poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym też celu, składamy wniosek we właściwym Sądzie Rejonowym. W zależności od rodzaju spółki, wypełniamy stosowny formularz. To, co ważne i o czym należy pamiętać- każdy wspólnik ma prawo, jak i obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru, ale niekoniecznie łącznie ze wszystkimi wspólnikami. Sąd ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli jest on pozytywny, firma wpisuje spółkę do KRS i ogłasza wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Aby ograniczyć ilość odwiedzanych miejsc, wspólnicy mogą wraz z formularzem o rejestrację w KRS, złożyć stosowne dokumenty, które automatycznie zostaną wysłane do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również i do Urzędu Skarbowego.

 

W takich przypadkach niezbędne jest dołączenie:

  • Wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego pomiotów gospodarki narodowej (REGON)
  • Zgłoszenia płatnika składek o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Zgłoszenia do identyfikacji podatkowej, wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 

W przeciągu trzech dni roboczych, Sąd Rejonowy przesyła stosowne wnioski i zgłoszenia do urzędów, po czym Urząd Skarbowy nadaje NIP, z którym należy udać się ponownie do sądu, a dalej z wypełnionymi formularzami do ZUS- zgłaszając spółkę, jako płatnika składek. W przypadku spółek osobowych, takich jak na przykład komandytowa, czy jawna, wszyscy wspólnicy muszą osobiście zgłosić się do oddziału ZUS-u. Jeśli zaś chodzi o spółki kapitałowe, takie, jak na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wówczas zgłasza się jedynie spółka, jako całość. W ostatniej kwestii, niezbędna jest wizyta w Urzędzie Skarbowym, podczas której wspólnicy wybierają formę opodatkowania, czy ewentualne zgłoszenia do podatku VAT(płatne). W założeniu spółek pomagają także wyspecjalizowane firmy takie jak Zakładanie Spółek w Polsce - http://zakladaniespolki.pl

 

Posiadając już spółkę i rozpoczynając pracę, należy w stosownym czasie, załatwić takie formalności, jak: wyrobienie pieczątki, założenie konta bankowego, czy uiszczenie stosownych opłat. W Polsce zarejestrowanie firmy jest odpłatne. Kwoty uiszcza się w formie znaczków skarbowych, które przykleja się na stosowne wnioski rejestrowe.

 

Choć kwestia formalności wymaga odrobiny czasu i pieniędzy, wszystko krok po kroku można zrealizować, by w konsekwencji profesjonalnie podejść do swojej pracy i rozpocząć biznes na najwyższym poziomie, czego każdemu razem i wszystkim z osobna serdecznie życzymy.