Akcept Finanse to firma finansowa założona we wrześniu 2009 roku. Firma swoją działalność rozpoczęła rok później zajmując się przede wszystkim świadczeniem usług faktoringu. W ofercie firmy przedsiębiorcy mogą znaleźć zarówno faktoring pełny (krajowy i zagraniczny) jak i faktoring niepełny. Usługi dostępne w ofercie Akcept Finanse pozwalają szybko i łatwo poprawić płynność finansową każdego podmiotu. Firma swoje usługi kieruje głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz większych spółek funkcjonujących na polskiej giełdzie.

Oprócz usług faktoringu Akcept Finanse to również pożyczki krótkoterminowe oraz dyskonto weksli. Spóła zajmuje się również pośrednictwem sprzedaży produktów i usług swoich partnerów biznesowych. Firma poprzez troskę o wysoką jakość świadczonych usług oraz rozwój posiadanej oferty zwiększa skalę swojej działalności. W planach spółki Akcept Finanse jest wprowadzenie faktoringu odwrotnego oraz administracyjnego. Firma ma również na celu poszerzenie swojej działalności również o usługi prawne, przygotowywanie raportów oraz analitykę gospodarczą. Szeroki zakres usług ma na celu stworzenie kompletnej oferty, która pozwala na sprawną obsługę finansową każdego przedsiębiorstwa. Więcej na temat ogólnych założeń faktoringu i na temat faktoring odwrotny można przeczytać na stronie http://faktoring-odwrotny-pelny.pl - portalu finansowym poświęconemu faktoringowi.

Dane finansowe spółki

Spóła Akcept Finanse jest notowana na rynku New Connect. Na koniec 2010 roku kapitał własny przedsiębiorstwa wynosił ponad 3,2 mln zł, a rok później jego poziom wzrósł do 6,56 mln zł. Zysk netto spółki przedstawiony w raporcie rocznym za 2011r. wynosił blisko 750 tys. zł. Główna działalność przedsiębiorstwa opierała się na faktoringu należności. Przedsiębiorstwo na przestrzeni 2011 roku nabyło należności na łączną kwotę w wysokości ponad 47,5 mln złotych, co było ponad 5 - krotnym wzrostem w stosunku do roku ubiegłego.

Akcept Finanse zajmuje się również dyskontem weksli. Wysokość dokonanego dyskonta weksli w roku 2011 wynosiła ponad 4 mln złotych, co było blisko czterokrotnym wzrostem w stosunku do roku 2010.

faktoring należności

Źródło: raport roczny za rok 2011 spółki Akcept Finanse.

Jak łatwo zauważyć przychody ze sprzedaży w zdecydowanej większości pochodzą z usługi faktoringu. Spółka planuje powiększać udział faktoringu w łącznych przychodach całego przedsiębiorstwa co widać na przestrzeni dwóch lat prowadzonej działalności.

Akcept Finanse to dobrze prosperująca spółka świadcząca usługi finansowe głównie dla sektora MSP. Firma dzięki wykwalifikowanym pracownikom może oferować wysokiej jakości usługi finansowe mające na celu poprawę płynności finansowej swoich klientów.