Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła 11 maja 2011 wszystkie stopy procentowe o 0,25%.
Stopy procentowe przedstawiają się następująco:
  • stopa referencyjna NBP - 4,25%
  • stopa lombardowa - 5,75%
  • stopa depozytowa - 2,75%
  • redyskonta weksli - 4,50%

Podwyżka stóp procentowych już w maju spowodowała gwałtowne umocnienie złotego, analitycy bowiem spodziewali się takiego ruchu RPP w czerwcu lub później. Inflacja wzrosła rok do roku do 4,3% i trzeba było działać hamując presję inflacyjną poprzez podniesienie stóp procentowych. Na ile będzie to skuteczne, okaże się wkrótce na stacjach paliw i przy cenach art. spożywczych - oby nie była to wzajemnie nakręcająca się spirala negatywnych oddziaływań.

Zdrożeją kredyty, maksymalne oprocentowanie pożyczki udzielanej przez banki (kredyty gotówkowe, limity w koncie i karty kredytowe) wzrośnie od 12 maja 2011 do 23%.